ตร.จับมือพม.-ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Social Care by ฝึกอาชีพตัดผมฟรี-มอบถุงยังชีพ

ตร.จับมือพม.-ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Social Care by ฝึกอาชีพตัดผมฟรี-มอบถุงยังชีพ

วันที่12 ต.ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทีมช่างช่วยช่างช่างช่วยชาติ​ คณะสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ซี​ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Social Care by พม. อาสา” ครั้งที่ 2

โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. พล.ต.ต.สยาม บุญสม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ คุณเจเจ (พนิดา แซ่จิว) ประธานบริษัท มะหาคัท ทีมช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ​ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน ณ วัดบางปะทุนนอก หน้าโรงงานเทปใส เทปกาว เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกล่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาทักษะอาชีพอย่างครบวงจร เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาและดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ภาคีเครือข่ายมาร่วมแบ่งปันและจัดบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการจิตอาสา

ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Social Care by พม. อาสา ครั้งที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังและระดมทรัพยากรทั้งความรู้ สิ่งของที่จำเป็น และบริการต่างๆ ของทุกภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อาทิ บริการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม ตัดผม แจกแว่นสายตา และบริการข้อมูลสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพและรถวีลแชร์ให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน อีกทั้งมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *